Bộ môn Sinh lý học & Sinh học người

Các cán bộ trong bộ môn
Bộ môn có 10 cán bộ:
Trưởng bộ môn: TS. Tô Thanh Thúy (GV) 
Phó trưởng Bộ môn: TS. Đỗ Minh Hà (GV) 
PGS.TS. Trịnh Hồng Thái (GV cao cấp)
PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân (GV cao cấp)
TS. Lưu Thị Thu Phương (GV)
TS. Vũ Thị Thu (GV)
TS. Nguyễn Thị Tú Linh (GV)
Ths. Phạm Trọng Khá (GV-NCS)
TS. Phạm Thị Bích (NCV)
Ths. Lê Lan Phương (NCV)
Lịch sử phát triển
Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người (4/2013 - nay) được đổi tên từ Bộ môn Nhân học và Sinh lý học (2002-2013). Bộ môn có nguồn gốc từ hai Bộ môn: Bộ môn Sinh lý học người và động vật (1996 - 2001) và Bộ môn Sinh học người (1980-2001), là hai Bộ môn được tách ra từ Bộ môn Động vật có xương sống (1956-1968) và Động vật thực nghiệm (1969-1996).
Nhiệm vụ giảng dạy
• Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học cơ sở và chuyên đề ở cấp đại học thuộc chuyên ngành Sinh lý học người và động vật và chuyên ngành Sinh học người và  các  môn: Thống kê sinh học, Lý sinh học, Tin sinh học, Proteomics và sinh học cấu trúc cho tất cả các ngành và chương trình thuộc hệ đào tạo đại học của Khoa Sinh học: ngành Sinh học chuẩn, Công nghệ sinh học, Sư phạm sinh học, Chương trình quốc tế, Chương trình cử nhân khoa học tài năng, Chương trình đào tạo chất lượng cao. Bộ môn cũng tham gia giảng dạy một số môn học cho ngành Y, Dược học, của Khoa y dược, ĐHQGHN.
• Các môn học cơ sở do Bộ môn phụ trách và giảng dạy: 
- Sinh học đại cương (BIO1061)
- Sinh lý học người và động vật (BIO2206)
- Human and animal Physiology (BIO2405)
- Organisms and populations (BIO3401)
- Sinh học người (BIO3175)
- Tin sinh học (BIO3301)
- Proteomics và sinh học cấu trúc (BIO2212)
- Thống kê sinh học (BIO2205)
- Lý sinh học (BIO2210).
• Bộ môn phụ trách đào tạo sau đại học cấp Thạc sĩ chuyên ngành Động vật học, cấp Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý học người và động vật (Mã số 62420104) và chuyên ngành Nhân chủng học (Mã số 9420101.02).
Hướng nghiên cứu chính
Bộ môn thực hiện và tìm kiếm đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh lý học động vật, Sinh học người và Sinh y học, tập trung vào các hướng chính:
1. Tìm hiểu về một số bệnh trên người: bệnh xương (loãng xương), tim mạch (thiếu máu cục bộ cơ tim), thần kinh (tâm thần phân liệt), và sàng học hoạt chất có tiềm năng trị bệnh sử dụng mô hình tế bào, chuột, cá medaka và cá vằn zebrafish
2. Sinh y học gốc tự do: tìm hiểu về gốc tự do trong mối liên quan với các bệnh (Gout) và tìm kiếm chất chống oxi hóa chữa bệnh
3. Sinh học phân tử người: tìm hiểu về sự biến đổi gen và protein liên quan đến bệnh (ung thư) nhằm tìm ra các dấu ấn phân tử để chẩn đoán và điều trị bệnh 
4. Sinh học người: Sinh thái nhân văn, Sinh học hình thái người, Dinh dưỡng học.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên