Liên hệ

Văn phòng bộ môn: 323 T1

Điện thoại: 024.38582795

Email: tran.anhduc@hus.edu.vn

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên