Đề tài, dự án

1. Nghiên cứu sự vận chuyển  kim loại nặng thông qua chuỗi thức ăn  trong hệ sinh thái một số hồ tự nhiên ở Hà Nội, Đề tài cấp nhà nước, mã số: 106.14.148.09, 2009-2012. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Thu Hà. 
2. Nghiên cứu cơ chế tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững lên các sinh vật thông qua thụ thể tế bào Constitutive Androstane Receptor bằng phương pháp biosensor dựa trên nguyên lý cộng hưởng plasmon bề mặt. Đề tài cấp nhà nước, mã số: 104.99-2015.87, 2016-2019. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Dậu.
3. Xác định năng suất sơ cấp và năng suất thứ cấp cho hồ Tây, Hà Nội (bằng mô hình toán). Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, mã số: QG.09.19, 2009-2011. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lưu Lan Hương.
4. Phân tích và đánh giá việc tận dụng nước thải để nuôi cá ở một số ao đầm vùng Thanh Trì, Hà Nội. Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, Mã số: QG.09.20, 2009-2010. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Thu Hà.
5. Nghiên cứu đa dạng sinh học và các hệ sinh thái xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội làm cơ sở khoa học cho việc qui hoạch phát triển du lịch sinh thái bền vững. Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, mã số: QG.10.06, 2010- 2012. Chủ nhiệm: PGS. TS. Đoàn Hương Mai
6. Nghiên cứu sự thay đổi một số nhân tố sinh thái chủ đạo theo các đai độ cao ở dãy Hoàng Liên Sơn (thuộc tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học. Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, mã số: QG.11.18, 2011-2013. Chủ nhiệm: NCS. Trương Ngọc Kiểm
7. Nghiên cứu sự tích tụ kim loại nặng của một số loài cá kinh tế nước ngọt và ảnh hưởng của chúng lên một số chỉ tiêu hóa sinh. Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, mã số: QG.12.10, 2012-2014. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Thu Hà
8. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến các hệ sinh thái huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó. Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, Mã số: QG.16.13, 2016-2018. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đoàn Hương Mai.
9. Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế bền vững gắn với quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu ở vùng nông thôn ven đô Hà Nội. Đề tài Sở KHCN Hà Nội, 2018-2020. Chủ nhiệm: PGS. TS. Đoàn Hương Mai.
10. Transgenerational effects of thermal extremes and bisphenol A (BPA) on fish using the zebrafish as the model species, 2019-2022. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Dậu
11. Bước đầu khảo sát một số kiểu thảm thực vật ở độ cao trên 2000m thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai làm cơ sở cho việc phát triển du lịch, đề tài cấp ĐHKH Tự nhiên, mã số: TN-09-17, 2009-2010. Chủ nhiệm: ThS. Trương Ngọc Kiểm. 
12. Mô hình hóa quá trình trao đổi của Asen trong hệ sinh thái hồ Tây, Hà Nội, Đề tài cấp trường ĐHKH Tự nhiên, mã số: TN-09-19, 2009-2010. Chủ nhiệm: CN. Bùi Thị Hoa
13. Nghiên cứu hàm lượng của asen trong các bộ phận (thịt, xương, gan) của một số loài cá (cá chép, cá mè, cá rô phi) sống trong hệ sinh thái hồ Tây (Hà Nội). Đề tài cấp trường ĐHKH Tự nhiên, mã số TN-11-21, 2011-2012. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Hoa    
14. Nghiên cứu hàm lượng asen trong động vật nổi và thực vật nổi tại hồ Tây, Hà Nội. Đề tài cấp trường ĐHKH Tự nhiên, mã số: TN-13-17, 2013-2014. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Hoa
15. Phát triển phương pháp biosensor trên nguyên lý cộng hưởng plasmon bề mặt để phát hiện tương tác của thụ thể tế bào Constitutive Androstane Receptor(CAR) với các phân tử nhỏ, làm tiền đề ứng dụng trong sàng lọc các chất ô nhiễm môi trường có tiềm năng tác động tới các loài sinh vật. Đề tài cấp trường ĐHKH Tự nhiên, Mã số: TN.15.16, 2015-2016. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Dậu.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên