Đề tài, dự án

1. Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy (POPs) trên cơ sở sử dụng xúc tác dị thể dạng màng, Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học và khoa học sự sống, khoa học phát triển Trái đất và khoa học biên, giai đoạn 2017-2025”, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2019-2022 
2. Tổng hợp vật liệu composit cấu trúc lớp xen kẽ Me/Me’Ox/g-C3N4 (Me: Pt, Me’: Ti, Mo, Cu, Co) và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của chúng trong phản ứng khử CO2 thành nhiên liệu, đề tài thuộc Quỹ  Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2017-2020.
3. Tổng hợp và đặc trưng Mg-Al-Co hydrotalcites ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa các ankyl benzene, đề tài thuộc Quỹ  Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2017-2020.
4. Tổng hợp và ứng dụng vật liệu vi mao quản trong xử lý khí thải động cơ diesel, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-2020.
5. Phát triển các xúc tác dị thể cho một vài chuyển hóa hữu cơ quan trọng trên cơ sở các phức cơ kim loại và các hạt nano kim loại được mang trên vật liệu mao quản trung bình, đề tài thuộc Quỹ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2018-2021.
6. Nghiên cứu quy trình bán tổng hợp tetrahydro-curcumin từ curcumin trong củ nghệ, làm nguyên liệu cho dược mỹ phẩm, đề tài cấp nhà nước, thuộc chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ Hoá dược đến năm 2020, 2015-2017.
7- Chuyển hóa Ankylbenzen trên xúc tác hydrotanxit biến tính, đề tài thuộc Quỹ  Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2014-2016. 
8- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên nang Zerumboner từ cây gừng gió Việt Nam (Zingiber Zerumbet Sm) để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư - Dự án sản xuất thử nghiệm thuộc chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ Hoá dược đến năm 2020, 2013 – 2015.
9- Chế tạo hệ xúc tác siêu axit thế hệ mới trên cơ sở oxit kim loại chuyển tiếp được phân tán nanoplatin ứng dụng làm xúc tác cho quá trình isome hóa, đề tài hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2012-2014.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên