Đề tài, dự án

Khoa Hoá học có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản làm việc trong 6 Bộ môn, 2 PTN đào tạo và 2 PTN Trọng điểm được trang bị đầy đủ các hệ thống thiết bị hiện đại (NMR, SC-XRD, LCMS, GCMS, ICPMS…). Các nghiên cứu của khoa tập trung vào 04 lĩnh vực sau:
- Hoá học và công nghệ vật liệu tiên tiến trong chuyển hoá hoá học, năng lượng và xử lý môi trường;
- Hoá dược và các hợp chất có hoạt tính sinh học, y dược;
- Phân tích, xác định lượng vết và siêu vết;
- Tính toán mô phỏng các quá trình hoá học.
Từ 2015 đến nay, Khoa đã thực hiện 36 đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước, 01 dự án phát triển năng lượng sinh học, 16 đề tài hợp tác quốc tế, Bộ, ngành, địa phương, 55 đề tài NCKH cấp ĐHQG và 48 đề tài cấp ĐHKHTN. Tổng kinh phí thực hiện hàng năm từ 8-10 tỷ đồng.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên