Lịch sử phát triển

1. Vài nét lịch sử:

Trung tâm Hoá dầu khoa Hoá học được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trường ĐH Tổng hợp Hà Nội ngày 07/04/1994, ban lãnh đạo ban đầu của trung tâm do GS. TS. Trần Văn Nhân làm Giám đốc, PGS. TS. NGuyễn Bích Hà làm Phó Giám đốc. Hiện nay, PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng phụ trách trung tâm Hoá Dầu.

Chức năng nhiệm cụ của trung tâm: tham gia đào tạo nghiên cứu và làm dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực Hoá học, Hoá học dầu mỏ và các lĩnh vực khoa học liên quan.

 Các lĩnh vực hoạt động: Hoá học , Hoá học dầu mỏ, Xúc tác hoá dầu, Phân tích dầu mỏ, các sản phẩm dẩu mỏ, An toàn và bảo vệ môi trườn trong lĩnh vực dầu khí, xử lý khí thải...  

2. Số lượng cán bộ, công chức hiện nay:

Trung tâm có 10 người, trong đó có 2 GS.TS, PGS.TS, 2 TS, 2 ThS, 2 CN.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên