Đào tạo

Đã đào tạo TS : 04 ThS : 06 CN : 50

- Giáo trình và sách tham khảo đã xuất bản: 6

- Các thành tích đào tạo khác:

Trung tâm là địa chỉ chính của Hội Hoá lý thuyết và Hoá Tin học.

Trung tâm là địa chỉ chính của Hội Hoá lý thuyết và Hoá Tin học.

Đã đặt được quan hệ hợp tác quốc tế dài hạn với Viện JAIST Nhật bản (HJK Center for Computational Materials Science - JAIST: Japan Advanced Institute of Science and Technology), Viện nghiên cứu khoa học phân tử, Đại học Chiao Tung Đài Loan; Đại học Leuven - Bỉ; Trung tâm mô phỏng phân tử (CMS) Đại học SWINBURNE (Australia) ...và cử được 02 cán bộ sang tu nghiệp và hợp tác nghiên cứu dài hạn.

Đã mở rộng hợp tác nghiên cứu, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh về mô hình hoá, khai thác dữ liệu với các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác như: hoá vô cơ, hoá phân tích, hoá lý.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên